Rangliste Mannschaften    
Deutsch: Aktuelle Spiele Rangliste Mannschaften    
English: games in progress Standings Mannschaften    

  8th Wheelchair Curling Tournament Wetzikon 2015 Swiss Paraplegics Association 

 

    Team: RC beider Basel / Truog           

Position Player MemberCard
Nbr. 4: Günther Truog  
Nbr. 3: Martin Vögtli  
Nbr. 2: Eva Burgunder  
Nbr. 1: Sybille Steiner  
Coach Mark Steffen  
  1. Runde - FR, 09.10.2015 - 11:30  
Rink: 4       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
KOREA / Yang   2 1     1 1 1         6
RC beider Basel / Truog *     2 1       1       4
  2. Runde - FR, 09.10.2015 - 15:30  
Rink: 5       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
CC Limmattal / Cassani * 1   2 1               4
RC beider Basel / Truog     3     3 3 2 2       13
  3. Runde - SA, 10.10.2015 - 10:00  
Rink: 2       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
RC beider Basel / Truog       2   4   1 2       9
DISVAL a.s.d. / Spelorzi * 5 1   1   1           8
  4. Runde - SA, 10.10.2015 - 14:00  
Rink: 1       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
RC beider Basel / Truog       1       1         2
Team SUI 2 / Hüttenmoser * 1 1   1 1 1   1       6
  5. Runde - SO, 11.10.2015 - 08:30  
Rink: 5       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Team USA / McDonald     2   4 1             7
RC beider Basel / Truog * 4   2     3 1 1       11
  6. Runde - SO, 11.10.2015 - 12:45  
Rink: 3       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Team SUI 2 / Hüttenmoser   5         1 2 1       9
RC beider Basel / Truog *   1 1 2 1             5

 

    Team: CC Wetzikon-Lausanne / Pavel           

Position Player MemberCard
Nbr. 4: Harry H. Pavel  
Nbr. 3: Werner Locher  
Nbr. 2: Mireille Gauthey  
Nbr. 1: Sepp Ramel  
  1. Runde - FR, 09.10.2015 - 11:30  
Rink: 6       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Team Scotland / Neilson     2   5   1   1       9
CC Wetzikon-Lausanne / Pavel * 1   1   2   1         5
  2. Runde - FR, 09.10.2015 - 15:30  
Rink: 4       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
CC St. Gallen / Möller * 1 1   1   1   1       5
CC Wetzikon-Lausanne / Pavel       2   2   2         6
  3. Runde - SA, 10.10.2015 - 10:00  
Rink: 5       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Team SUI 2 / Hüttenmoser * 2   2 2   2 2         10
CC Wetzikon-Lausanne / Pavel     1     1     2       4
  4. Runde - SA, 10.10.2015 - 14:00  
Rink: 2       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Team SUI 1 / Wagner * 1 1     1 0   1       4
CC Wetzikon-Lausanne / Pavel       1 0     1         2
  5. Runde - SO, 11.10.2015 - 08:30  
Rink: 6       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
CC Limmattal / Cassani *   1   2 1   1         5
CC Wetzikon-Lausanne / Pavel   1   3     2   1       7
  6. Runde - SO, 11.10.2015 - 12:45  
Rink: 1       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Team Latvia / Dimbovskis   1   1   1 1           4
CC Wetzikon-Lausanne / Pavel *   1   2     2 1       6

 

    Team: Team Latvia / Dimbovskis           

Position Player MemberCard
Nbr. 4: Aleksandrs Dimbovskis  
Nbr. 3: Aleksandrs Vitohins  
Nbr. 2: Jurijs Volgins  
Nbr. 1: Julija Korotkova  
Coach Ieva Krusta  
  1. Runde - FR, 09.10.2015 - 11:30  
Rink: 2       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Team SUI 2 / Hüttenmoser       1 1   1           3
Team Latvia / Dimbovskis * 0 0     3   0 3       6
  2. Runde - FR, 09.10.2015 - 15:30  
Rink: 3       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
KOREA / Yang     3 0   3   1         7
Team Latvia / Dimbovskis * 1     1   2   1       5
  3. Runde - SA, 10.10.2015 - 10:00  
Rink: 6       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Team Latvia / Dimbovskis * 3 1 1 1   1 2 2       11
CC St. Gallen / Möller           1             1
  4. Runde - SA, 10.10.2015 - 14:00  
Rink: 4       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Team Latvia / Dimbovskis *       1   1   1       3
Team Scotland / Neilson   1 2 1   4   2         10
  5. Runde - SO, 11.10.2015 - 08:30  
Rink: 3       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Team Latvia / Dimbovskis     2   1 1             4
DISVAL a.s.d. / Spelorzi * 1   3     3 4 1       12
  6. Runde - SO, 11.10.2015 - 12:45  
Rink: 1       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Team Latvia / Dimbovskis   1   1   1 1           4
CC Wetzikon-Lausanne / Pavel *   1   2     2 1       6

 

    Team: CC Limmattal / Cassani           

Position Player MemberCard
Nbr. 4: Cesare Cassani  
Nbr. 3: Paul Knubel  
Nbr. 2: Marlise Schwitter  
Nbr. 1: Cornel Freund  
  1. Runde - FR, 09.10.2015 - 11:30  
Rink: 1       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Team Russia / Kurokhtin     2 2 1   2   2       9
CC Limmattal / Cassani * 1       3   1         5
  2. Runde - FR, 09.10.2015 - 15:30  
Rink: 5       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
CC Limmattal / Cassani * 1   2 1               4
RC beider Basel / Truog     3     3 3 2 2       13
  3. Runde - SA, 10.10.2015 - 10:00  
Rink: 4       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
CC Limmattal / Cassani   2       1 1           4
Team SUI 1 / Wagner *   1 1 1     2 5       10
  4. Runde - SA, 10.10.2015 - 14:00  
Rink: 3       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
CC Limmattal / Cassani *   2 3 1 1   3 1       11
CC St. Gallen / Möller   2         3           5
  5. Runde - SO, 11.10.2015 - 08:30  
Rink: 6       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
CC Limmattal / Cassani *   1   2 1   1         5
CC Wetzikon-Lausanne / Pavel   1   3     2   1       7
  6. Runde - SO, 11.10.2015 - 12:45  
Rink: 2       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
CC Limmattal / Cassani *     4 3   4 3         14
CC St. Gallen / Möller   2 2     1     1       6

 

    Team: Team SUI 1 / Wagner           

Position Player MemberCard
Nbr. 4: Felix Wagner  
Nbr. 3: Marcel Bodenmann  
Nbr. 2: Eric Décorvet  
Nbr. 1: Beatrix Blauel  
Coach Stephan Pfister  
  1. Runde - FR, 09.10.2015 - 11:30  
Rink: 3       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Team USA / McDonald * 2 2   4     4 X       12
Team SUI 1 / Wagner       1   1 1   X       3
  2. Runde - FR, 09.10.2015 - 15:30  
Rink: 6       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Team SUI 1 / Wagner     3     2             5
Team SUI 2 / Hüttenmoser * 1   1 1   1 1 4       9
  3. Runde - SA, 10.10.2015 - 10:00  
Rink: 4       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
CC Limmattal / Cassani   2       1 1           4
Team SUI 1 / Wagner *   1 1 1     2 5       10
  4. Runde - SA, 10.10.2015 - 14:00  
Rink: 2       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Team SUI 1 / Wagner * 1 1     1 0   1       4
CC Wetzikon-Lausanne / Pavel       1 0     1         2
  5. Runde - SO, 11.10.2015 - 08:30  
Rink: 1       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Team SUI 1 / Wagner * 3 1 2 1   3   1       11
CC St. Gallen / Möller           2   1         3
  6. Runde - SO, 11.10.2015 - 12:45  
Rink: 5       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Team SUI 1 / Wagner     2                   2
Team Scotland / Neilson * 3   1 0 0 1 1 1       7

 

    Team: CC St. Gallen / Möller           

Position Player MemberCard
Nbr. 4: Burkhard Möller  
Nbr. 3: Ewald Bannwart  
Nbr. 2: Andrea Rüttemann  
Nbr. 1: Brigitte Huber  
StammSp. Remo Pfyffer  
StammSp. Philippe Betrisey  
  1. Runde - FR, 09.10.2015 - 11:30  
Rink: 5       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
DISVAL a.s.d. / Spelorzi * 1 1 0 5   2           9
CC St. Gallen / Möller           1   3 2       6
  2. Runde - FR, 09.10.2015 - 15:30  
Rink: 4       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
CC St. Gallen / Möller * 1 1   1   1   1       5
CC Wetzikon-Lausanne / Pavel       2   2   2         6
  3. Runde - SA, 10.10.2015 - 10:00  
Rink: 6       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Team Latvia / Dimbovskis * 3 1 1 1   1 2 2       11
CC St. Gallen / Möller           1             1
  4. Runde - SA, 10.10.2015 - 14:00  
Rink: 3       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
CC Limmattal / Cassani *   2 3 1 1   3 1       11
CC St. Gallen / Möller   2         3           5
  5. Runde - SO, 11.10.2015 - 08:30  
Rink: 1       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Team SUI 1 / Wagner * 3 1 2 1   3   1       11
CC St. Gallen / Möller           2   1         3
  6. Runde - SO, 11.10.2015 - 12:45  
Rink: 2       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
CC Limmattal / Cassani *     4 3   4 3         14
CC St. Gallen / Möller   2 2     1     1       6

 

    Team: DISVAL a.s.d. / Spelorzi           

Position Player MemberCard
Nbr. 4: Egidio Marchese  
Nbr. 3: Emanuele Spelorzi  
Nbr. 2: Maurizio Mauceri  
Nbr. 1: Claudia Baumgartner  
  1. Runde - FR, 09.10.2015 - 11:30  
Rink: 5       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
DISVAL a.s.d. / Spelorzi * 1 1 0 5   2           9
CC St. Gallen / Möller           1   3 2       6
  2. Runde - FR, 09.10.2015 - 15:30  
Rink: 1       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
DISVAL a.s.d. / Spelorzi * 2 3                   5
Team Scotland / Neilson       3 1 2 1 1 1       9
  3. Runde - SA, 10.10.2015 - 10:00  
Rink: 2       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
RC beider Basel / Truog       2   4   1 2       9
DISVAL a.s.d. / Spelorzi * 5 1   1   1           8
  4. Runde - SA, 10.10.2015 - 14:00  
Rink: 6       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Team USA / McDonald     5       2 1 X       8
DISVAL a.s.d. / Spelorzi * 1   1 2 2     X       6
  5. Runde - SO, 11.10.2015 - 08:30  
Rink: 3       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Team Latvia / Dimbovskis     2   1 1             4
DISVAL a.s.d. / Spelorzi * 1   3     3 4 1       12
  6. Runde - SO, 11.10.2015 - 12:45  
Rink: 6       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
DISVAL a.s.d. / Spelorzi   1   1       1         3
Team USA / McDonald *   4   4 1 1   2       12

 

    Team: Team SUI 2 / Hüttenmoser           

Position Player MemberCard
Nbr. 4: Claudia Hüttenmoser  
Nbr. 3: Hans Burgener  
Nbr. 2: Ivo Hasler  
Alternate Vladislav Makarov  
Alternate Aleksei Fatuev  
Alternate Andrey Meshcheryakov  
Coach Stephan Pfister  
  1. Runde - FR, 09.10.2015 - 11:30  
Rink: 2       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Team SUI 2 / Hüttenmoser       1 1   1           3
Team Latvia / Dimbovskis * 0 0     3   0 3       6
  2. Runde - FR, 09.10.2015 - 15:30  
Rink: 6       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Team SUI 1 / Wagner     3     2             5
Team SUI 2 / Hüttenmoser * 1   1 1   1 1 4       9
  3. Runde - SA, 10.10.2015 - 10:00  
Rink: 5       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Team SUI 2 / Hüttenmoser * 2   2 2   2 2         10
CC Wetzikon-Lausanne / Pavel     1     1     2       4
  4. Runde - SA, 10.10.2015 - 14:00  
Rink: 1       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
RC beider Basel / Truog       1       1         2
Team SUI 2 / Hüttenmoser * 1 1   1 1 1   1       6
  5. Runde - SO, 11.10.2015 - 08:30  
Rink: 4       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Team Russia / Kurokhtin   1 1 2       1         5
Team SUI 2 / Hüttenmoser *       1 1 2   2       6
  6. Runde - SO, 11.10.2015 - 12:45  
Rink: 3       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Team SUI 2 / Hüttenmoser   5         1 2 1       9
RC beider Basel / Truog *   1 1 2 1             5

 

    Team: Team Russia / Kurokhtin           

Position Player MemberCard
Nbr. 4: Konstantin Kurokhtin  
Nbr. 3: Daria Shchukina  
Nbr. 2: Aleksei Fatuev  
Nbr. 1: Andrey Meshcheryakov  
StammSp. Vladislav Makarov  
Coach Marina Sogrina  
Coach Margarita Nesterova  
Coach Anton Batugin  
  1. Runde - FR, 09.10.2015 - 11:30  
Rink: 1       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Team Russia / Kurokhtin     2 2 1   2   2       9
CC Limmattal / Cassani * 1       3   1         5
  2. Runde - FR, 09.10.2015 - 15:30  
Rink: 2       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Team USA / McDonald           1 1   2       4
Team Russia / Kurokhtin * 1 1 3 2     3         10
  3. Runde - SA, 10.10.2015 - 10:00  
Rink: 3       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Team Russia / Kurokhtin * 1   2   1 1   2       7
Team Scotland / Neilson     1   1     1         3
  4. Runde - SA, 10.10.2015 - 14:00  
Rink: 5       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Team Russia / Kurokhtin * 0 1 3     1 1         6
KOREA / Yang         3 1     1       5
  5. Runde - SO, 11.10.2015 - 08:30  
Rink: 4       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Team Russia / Kurokhtin   1 1 2       1         5
Team SUI 2 / Hüttenmoser *       1 1 2   2       6
  6. Runde - SO, 11.10.2015 - 12:45  
Rink: 4       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
KOREA / Yang * 2   2   2 1   2       9
Team Russia / Kurokhtin     1   1     1         3

 

    Team: KOREA / Yang           

Position Player MemberCard
Nbr. 4: HuiTae Yang  
Nbr. 3: SeungWon Jung  
Nbr. 2: JaeGoan Cha  
Nbr. 1: MinJa Bang  
StammSp. SoonSeok Seo  
Coach Jongchul Beak  
Coach SeokHyun Klm  
Coach KyungYong Shin  
  1. Runde - FR, 09.10.2015 - 11:30  
Rink: 4       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
KOREA / Yang   2 1     1 1 1         6
RC beider Basel / Truog *     2 1       1       4
  2. Runde - FR, 09.10.2015 - 15:30  
Rink: 3       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
KOREA / Yang     3 0   3   1         7
Team Latvia / Dimbovskis * 1     1   2   1       5
  3. Runde - SA, 10.10.2015 - 10:00  
Rink: 1       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
KOREA / Yang * 2       1   2 3       8
Team USA / McDonald     2 1 2   1           6
  4. Runde - SA, 10.10.2015 - 14:00  
Rink: 5       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Team Russia / Kurokhtin * 0 1 3     1 1         6
KOREA / Yang         3 1     1       5
  5. Runde - SO, 11.10.2015 - 08:30  
Rink: 2       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Team Scotland / Neilson           1   1         2
KOREA / Yang * 2 0 4 4   2   4       16
  6. Runde - SO, 11.10.2015 - 12:45  
Rink: 4       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
KOREA / Yang * 2   2   2 1   2       9
Team Russia / Kurokhtin     1   1     1         3

 

    Team: Team Scotland / Neilson           

Position Player MemberCard
Nbr. 4: Aileen Neilson  
Nbr. 3: Gregor Ewan  
Nbr. 2: Robert McPherson  
Nbr. 1: Angie Melone  
StammSp. Hugh Nibloe  
Coach Sheila Swan  
  1. Runde - FR, 09.10.2015 - 11:30  
Rink: 6       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Team Scotland / Neilson     2   5   1   1       9
CC Wetzikon-Lausanne / Pavel * 1   1   2   1         5
  2. Runde - FR, 09.10.2015 - 15:30  
Rink: 1       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
DISVAL a.s.d. / Spelorzi * 2 3                   5
Team Scotland / Neilson       3 1 2 1 1 1       9
  3. Runde - SA, 10.10.2015 - 10:00  
Rink: 3       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Team Russia / Kurokhtin * 1   2   1 1   2       7
Team Scotland / Neilson     1   1     1         3
  4. Runde - SA, 10.10.2015 - 14:00  
Rink: 4       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Team Latvia / Dimbovskis *       1   1   1       3
Team Scotland / Neilson   1 2 1   4   2         10
  5. Runde - SO, 11.10.2015 - 08:30  
Rink: 2       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Team Scotland / Neilson           1   1         2
KOREA / Yang * 2 0 4 4   2   4       16
  6. Runde - SO, 11.10.2015 - 12:45  
Rink: 5       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Team SUI 1 / Wagner     2                   2
Team Scotland / Neilson * 3   1 0 0 1 1 1       7

 

    Team: Team USA / McDonald           

Position Player MemberCard
Nbr. 4: Patrick McDonald  
Nbr. 3: Kirk Black  
Nbr. 2: Meghan Lino  
Nbr. 1: Tim Kelly  
Coach Tony Colacchio  
Coach Steve Brown  
  1. Runde - FR, 09.10.2015 - 11:30  
Rink: 3       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Team USA / McDonald * 2 2   4     4 X       12
Team SUI 1 / Wagner       1   1 1   X       3
  2. Runde - FR, 09.10.2015 - 15:30  
Rink: 2       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Team USA / McDonald           1 1   2       4
Team Russia / Kurokhtin * 1 1 3 2     3         10
  3. Runde - SA, 10.10.2015 - 10:00  
Rink: 1       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
KOREA / Yang * 2       1   2 3       8
Team USA / McDonald     2 1 2   1           6
  4. Runde - SA, 10.10.2015 - 14:00  
Rink: 6       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Team USA / McDonald     5       2 1 X       8
DISVAL a.s.d. / Spelorzi * 1   1 2 2     X       6
  5. Runde - SO, 11.10.2015 - 08:30  
Rink: 5       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Team USA / McDonald     2   4 1             7
RC beider Basel / Truog * 4   2     3 1 1       11
  6. Runde - SO, 11.10.2015 - 12:45  
Rink: 6       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
DISVAL a.s.d. / Spelorzi   1   1       1         3
Team USA / McDonald *   4   4 1 1   2       12
11.10.2015 / 17:15:13 

Zurück / retour / Back